Bibliotek & lunch för 30kr

Det finns ett bibliotek i samhället Borghamn, på Våga Gård, som är öppet Måndag – Fredag. Biblioteket är bemannat Torsdagar 14-17.

Bredvid biblioteket, också på Våga Gård, så kan man äta lunch för 30 kronor, men man måste ringa i förväg så penionärerna vet hur mycket mat som ska lagas. De turas om med att laga med maten. Ring Gerd Gustavsson 0143-20339.

Annars är Vadstena bibliotek bemannat Måndag – Torsdag 10-18, Fredag 10-14, Lördag 10-14.

En av kommunens övergripande mål, Demokrati och inflytande, innebär att medborgaren är delaktig i de beslut som tas. Skola, förskola och äldreomsorg ger förutsättningar för samhörighet och engagemang liksom gemensamhetslokaler såsom bygdegård, bibliotek och hembygdsförening. Ett områdes attraktionskraft ökar med väl utbyggd social service. Skola och förskola håller hög kvalitet i Östgöta-Dal och har utökat sitt upptagningsområde under året som gått. Social service riktad till äldre kan dock bli bättre. Biblioteket i Borghamn kan, förutom för boklån, fungera som en plats för alla generationer att mötas, inte minst för ungdomar. Tillgång till och kvalitet på sociala servicefunktioner är faktorer som påverkar människor i deras val av boendeort. En butik som Handlarn i Borghamn där man lan köpa dagligvaror bör naturligtvis finnas.

Mål
Värna Rogslösa skola
Värna förskolan Våga Gård
Service för äldre så att man kan bo kvar när man åldras

Tillvägagångssätt
Marknadsföra skola och förskola genom spridning av foldrar
Undersöka äldres behov av/rättigheter till service (distriktssköterska, hemkörning av mat, städhjälp etc.) i olika former
Initiera diskussionsträffar rörande olika typer av boenden

book-art