God hushållning med resurser, kollektivtrafik, samåkning

Ett av Vadstena kommuns mål är att resurserna ska komma medborgarna till del på bästa tänkbara sätt. En förutsättning för möjlighet till god hushållning är dels att invånarna kan ta del av den matproduktion som finns, dels att kommunikationer och vägnät fungerar bra. Det ska finnas en ordinarie busslinje mellan Motala och Ödeshög. Genom kollektivtrafiken ökar förutsättningarna för pendling. Detta gäller också traktens ungdomar som har behov av att ta sig till större orter för att träffa vänner, idrotta, musicera, m.m. Därmed ökar ortens attraktivitet. Från Borghamn ska man kunna åka med allmänna kommunikationer till Vadstena eller Ödeshög eller vidare till tåg i Mjölby och flygplatsen i Linköping.

Mål för Östgöta-Dal

  • Turer för kollektivtrafik på vardagar, kvällar och helger
  • Cykelväg från Vadstena till Väversunda via Borghamn
  • Mobil samåkning

ÖstgötaTrafiken

ÖstgötaTrafiken samordnar kollektivtrafiken i Östergötland och planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn. Läs mer på www.ostgotatrafiken.se

Skolskjuts

På morgonen går det en buss från Borghamn klockan som skjutsar barn och ungdomar till skolan i Vadstena.

Mer bussar

Blåklintsbuss kör resor till/från Stockholm. De kan bokas och betalas via nätet på www.blaklintsbuss.se eller per telefon 0142-121 50. Färdväg till/från Ödeshög-Stockholm via Hästholmen – Borghamn – Vadstena – Motala – Borensberg – Linköping – Norrköping – Nyköping – Stockholm.

www.blaklintsbuss.se
www.facebook.com/Blaklintsbuss

Det finns också någonting som heter Ombergsbussen.

Om man är medlem i föräldrarkooperativet så kan man hyra bussar på Våga Gård i Borghamn.

Mobil samåkning

Vi i Östgöta-Dals Ekonomiska Förening har inte utforskat alla dessa alternativ angående mobil samåkning (så kan inte garantera dem), men här nedan finns en lista till hemsidor där ni kan få reda på mer.

Uber: www.uber.com

Gomore: https://gomore.se

Mobilsamåkning.se: www.mobilsamakning.se

Skjutsgruppen: www.skjutsgruppen.nu

Roadmate: www.roadmate.se

Lyft: www.lyft.com

Samåkning.se: www.samakning.se

Samåkningstjänst: www.samakningstjanst.se

Samlastning: www.samlast.se

Mobile Together: mobiletogether.wordpress.com

Bilplats: www.bilplats.se

Gröna bilister: www.gronabilister.se