Bostadspolitik för socialt blandade städer – lärdomar från övriga Europa

Bostadsdilemmat, jakten på en ny svensk modell för den kommunala bostadsmarknaden. Ta tillfället att delta i informella och viktiga diskussioner! Temat är av stor kommunstrategisk betydelse: bostadspolitik och byggande av bostäder i kommuner. Vadstenas kommunchef Margareta Cederberg hälsar välkommen till en CKS seminarie (Linköpings Universitet). Därefter diskuteras bostadspolitik för socialt blandade städer. Kommuner i Sverige har få och trubbiga verktyg för att motverka den ökande segregationen och styra bostadsbyggandet mot en en rättvisare och mer socialt blandad stad. I andra europeiska länder arbetar man på andra sätt, med andra verktyg – till exempel med social housing (som har varit omdebatterat i Sverige). Seminariet diskuterar vad vi kan lära av övriga Europa: Finns det något som vi kan ta med oss i en modell för en aktiv svensk bostadspolitik och i så fall vad?

Föreläsare: Anders Törnquist, fil dr i socialt arbete, Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet. Föreståndare för Centrum för Urbana Studier.

Plats: Medborgarsalen i Rödtornet, Storgatan i Vadstena.

Tid: 22 oktober 13.15-15.30, inkl. fika.

CKS bidrar till kunskapsutveckling i kommuner genom att främja kommunrelevant forskning av hög kvalitet och skapa mötesplatser som möjliggör en dialog mellan kommuner och forskare. En sådan mötesplats är CKS seminarier. Målgruppen är politiker i nämnder och fullmäktige, tjänstemän i kommunerna, studenter och forskare. Seminarierna är kostnadsfria.