LiU forskning

Nyhetsbrev 3 från Linköpings Universitet, Centrum för Kommunstrategiska Studier berättar att CKS fått ett nytt uppdrag från Tillväxtverket för att följa projektet Stärkt lokal attraktionskraft under tre år.

De pratar också om Lokalekonomiska analyser (LEA), hur en LEA är ett verktyg för att arbeta med lokal utveckling på landsbygden. En nyutkommen CKS-rapport fokuserar på jämställdhet, hållbarhet och lokalekonomisk utveckling utifrån de LEA-processer som varit igång i Östergötland under 2011–2015. Rapportförfattaren Martin Hultman fokuserar på social och ekologisk hållbarhet i form av att lokalisera ekonominer där inte sällan byalagen är centrala. Den Lokalekonomiska analys (LEA) som Östgöta Dal ekonomisk förening gjort har bidragit till rapporten.

Charlotte Rydström och Martin Hultman
På konferensen ”Möjligheternas Landsbygd” (Winnet / Hela Sverige ska leva) berättade Charlotte Rydström (Hela Sverige ska leva — Östergötland) och Martin Hultman (forskare vid Linköpings Universitet) om LEA och hur statistiken kan användas för att skapa jobb i Östergötland.

Läs mer på www.liu.se/cks,
www.helasverige.se/ostergotland,
och www.winnet.se.