Engagemang och välvilja för Vadstena Kommun

Det finns ett uttalat intresse att starta och driva en friskola i den södra kommundelen. Det skulle med stor sannolikhet öka nettoinflyttningen till området. Man har stämt av med liknande fall i Adelöv och Skillingaryd. Adelöv friskola har ökat barnantalet med 50 barn på 8 år och Skillingaryd sprängde 100-barns-vallen i år tack vare stor nettoinflyttning till orten vilket de anser beror på deras skola och förskoleverksamhet som bedrivs som friskola av bygden.

Nu finns det krafter som är beredda att ta ansvaret att starta och bedriva en friskola. Låt oss nu göra det vilket skulle medföra att vi gemensamt hjälps åt att driva Vadstena kommun framåt – för vad får det annars för konsekvenser i Vadstena kommuns södra kommundel? Politikerna har ett stort ansvar i frågan – nu finns det krafter som är beredda att jobba aktivt framåt – ta vara på detta engagemang och välvilja för Vadstena Kommun!