Det moderna livet på landet

En levande landsbygd är en plats där människor i alla åldrar kan bo, verka, mötas, trivas och utvecklas. I visionen av det moderna livet på landet står inga hus tomma, tvärtom växer nya bostäder fram i takt med att unga och gamla söker och hittar livskvalitet och försörjningsmöjligheter utanför staden.

Miljö
För att skapa en hållbar framtid behöver vi nya innovationer, alternativa lösningar, och massor av kreativitet. Framför allt behöver vi kunskap.

Attraktivt boende
Kommunikationer, service, mötesplatser, bra skolgång, trygghet — och ansvar. Genom inpiration, och erfarenhetsutbyte skapar vi bättre förutsättningar för livet på landet.

Infrastruktur
Ett sunt samspel mellan stad och land är grunden för vår utveckling. För att nå dit måste vi kunna transportera personer, varor och information på smarta sätt.

Myndighetskontakter
Alla har rätten att påverka — oavsett var i länet man bor. Det ska vara enkelt att nå beslutfattarna.

Landets 24 länsbygderåd är en del av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, som ger en röst åt landets 4700 lokala utvecklingsgrupper på nationell nivå. I vissa delar av landet är dessa även organiserade kommunvis. Målet är att skapa ett kommunbygderåd i varje kommun i Östergötlands län. Tillsammans skapar vi en attraktiv landsbygd på stora och små platser, längs bygator och i små och stora samhällen.

Kontakta Hela Sverige ska leva, Östergötland:
www.helasverige.se/ostergotland

Möjligheternas Landsbygd

Eivor Folkeson och Anna Cobb från Östgöta Dal Ekonomisk Förening var på ”Möjligheternas Landsbygd” konferens i Tranås. På konferensens hemsida kan ni titta på de olika presentationerna.

helasverigeskaleva

Video av Terese Bengard, moderator och verksamhetsledare på konferensen Möjligheternas Landsbygd (Hela Sverige ska leva / Winnet), yrkar till Kew Nordqvist, ledamot av regeringens landsbygdskommitté.