Skolans framtid

Mot bakgrund av förslaget om att lägga ned skolan i Rogslösa, har det under våren 2015 bildats en arbetsgrupp som har som mål att starta en friskola år 2017 i den kommunala skolans ställe. Ett medborgarförslag har också skickats in till Vadstena kommun att man håller skolan öppen tills dess.

Arbetsgruppen drivs av att skolan är fantastiskt bra, och vill att det fina arbete som bedrivs där fortsätts. Skolan är också ett nav i området. Man vet att en skolnedläggning inte bara skulle dra med sig förskolan (fem familjer har sedan försommaren avstått från att skriva in sig på förskolan, på grund av diskussionen om skolan), utan också viktiga delar av det stora frivilligarbete som sedan länge har varit traktens signum: Friluftsfrämjandet med Ombergsliden, Idrottsföreningen, Hembygdsföreningen, Brandkåren, Östgöta Dal ekonomisk förening o.s.v. Istället för en vital landsbygd, med nya unga invånare, vissnar den här kraftiga roten på trädet Vadstena kommun långsamt ned.

Det är ett kraftfullt engagemang och en mycket stark övertygelse om att det går att driva en friskola i området på ett framgångsrikt sätt. Genom kontakter med Skolverket och andra friskolor har de skaffat ingående kunskap om vad detta innebär. De faller också tillbaka på lång erfarenhet av att driva föräldrakooperativ (Våga Gård) i området. Ingen av dem var med då förskolan startade i slutet av 1980-talet, men flera i gruppen har suttit i styrelsen under de senaste femton åren och i gruppen finns tre ordföranden inklusive nuvarande, tre personalansvariga inklusive nuvarande och tre ekonomiansvariga inklusive nuvarande, varav en, som är auktoriserad revisor, har haft hand om Vågas ekonomi i över tio år!

Idag befinner vi oss i början av en generationsväxling i bygden med ett stort antal småhus som kommer att byta ägare. Just nu arbetas det också hårt för att få till en nybyggnation i Borghamn. Vi är således fast övertygad om att det går att locka nya barnfamiljer till skolan. Förutsättningarna för utveckling istället för avveckling är alltså just nu ypperliga.

Adelöv friskola har ökat barnantalet med 50 barn på 8 år och Skillingaryd sprängde 100 barns vallen i år tack vare stor nettoinflyttning till orten vilket de anser beror på deras skola o förskoleverksamhet som bedrivs som friskola av bygden.

………………………………

Läs mer om skolan:
www.mvt.se/nyheter/vadstena/odesdag-for-rogslosa-skola-12138435.aspx

mvt.se/nyheter/vadstena/politisk-oenighet-om-rogslosa-skola-12142709.aspx