Valet 2022 partikväll: Centerpartiet

2 maj 2022 i Bygdegården, Borghamn, representanter för partiet var Lena Davidsson, Jan Engholm, Bo Johansson, Roland Sjödahl, Lotta Falkhede-Elf och Anders Agnemar.

Östgöta Dal ekonomisk förening upplyste om vad man under de tidigare träffarna lyft från landsbygden som viktiga: bostadsbyggande, kollektivtrafik och äldreomsorg utanför stadskärnan.

När det kommer till kollektivtrafiken berättade Anders och Jan att de hade besökt Sala kommun där man har lyckats med kollektivtrafik och de såg möjligheter även för Vadstena kommun. Bland annat borde man samordna skolbussarna med övriga medborgares behov att resa kollektivt, det borde kunna vara gratis och gå bra tider. Bo förklarade att orimligt stora bussar ibland går nästan tomma vissa sträckor för att de sedan ska vidare till en mer hårt belastad sträcka och det är ogörligt att bytafordon emellan på grund av chaufförens arbetsschema.

Det händer mycket i Vadstena just nu. Jan redogjorde för alla byggprojekt kring Vadstena tätort, men man såg bekymmer med dyra hyror och att det kan hindra folk från att bo på landet, varför man tvekar kring att låta VFAB bygga i t ex Borghamn. Det påtalades att husen som säljs nu i södra kommundelen går för höga belopp i samma nivå som hus inne i stan, vilket tyder på en möjlighet att kanske ändå få till mer byggnation på landsbygden då en efterfrågan finns.

Lena menade att det är svårt att lösa äldreomsorg på landsbygden då man har svårt att få personal att åka ut från tätorten. Lotta menade på att någon form av äldreboende borde vara möjlig att få till, att allt sådan inte behöver ligga inne i Vadstena. Roland menade att man behöver utreda vilka behov kommunen har framöver. Man kommer att behöva många olika typer av boende för äldre. Ekonomi är ett problem och nu drar ett jätteprojekt i Vadstena igång som kommer att sluka mycket pengar, renovering och tillbyggnad av skolan.

Till sist visades några bilder där Centerpartiets huvudfrågor presenterades: att inte bygga på bra åkermark, se över kommunikationerna i hela kommunen, fler cykelvägar och att utveckla Tåkern och Omberg som turistmål.