Detaljplan från kommunen

Östgöta Dal ekonomisk förening initierade 27 april 2015 ett möte där de medverkande diskuterade nybyggnation i Borghamn. Många äldre som bor i hus upplever att det inte finns några bra alternativ till bostad när huset och trädgården börjar bli så stora projekt att man känner det som en belastning. Andra ser ungas behov av att flytta till hus men man vill inte sälja för att flytta till Vadstena. Vi är många som bor i de mindre samhällena på landsbygden och som gärna vill bo kvar, helt enkelt.

Mötet var mycket konstruktivt och utmynnade i ett medborgarförslag där kommunen uppmanas att detaljplanera ett område som sträcker sig från Borghamns Bygdegård ner mot fotbollsplanen. Vi tittade också på bilder på olika typer av hus, från flera olika byggföretag, som skulle kunna vara i en stil som fungerar i området. Tanken med medborgarförslaget är att få tomter klara för byggnation. I nästa steg tas kontakt med byggföretag.

Är du intresserad av att vara med på resan eller har du åsikter i frågan? Kontakta någon av styrelsens medlemmar. Frågan behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Om ni klickar här så ser ni presentationen som gavs angående medborgarförslaget.

Medborgarförslag: KF 150617 handlingar, ärende 1-6

I Borghamn finns två delar, den äldre bebyggelsen som ligger utmed Vättern bort mot Hovanäset, och så det yngre bostadsområdet, ett villaområde med hus från ca mitten av 1900-talet och framåt. Det nya bostadsområdet skulle binda ihop de två befintliga bostadsområdena samtidigt som man får fler bostäder i attraktivt läge; det är här nära till vatten och fina naturområden. Genom val av bostäder, vi hoppas att byggföretag skulle vara intresserade av att bygga enplanslägenheter med inriktning på 55+, kan man få igång flyttkedjor i Borghamn. Vi hoppas att en yngre generation skulle kunna vara intresserade av de större hus som finns som nu en del vill lämna för ett mindre och mer anpassat boende.

Vi vill att kommunen detaljplanerar området som sträcker sig från Borghamns Bygdegård ner mot fotbollsplanen i Borghamn. Anledningen är att det är många som dels vill flytta till Borghamn, dels vill sälja sina hus för att flytta in i något mindre. Genom att detaljplanera området möjliggör man för byggföretag att bygga enplansduplex där.

meter

sjo

stenbrott

strandskydd

sjo2

sjovallen

kalkkarr_natura2000

lekplatsen

skogen_lekplatsen