Hembygdsföreningens program 2015

Mars 2 Årsmöte kl 18.00 Kaffeservering, lotterier, Livet i Heliga Hjärtas Kloster, Två systrar berättar

April 25 Städdag kl. 10.00, Korvgrillning

April 30 Valborg, Elden tänds kl. 20.00, Dals kören, vårtalare Malin Granlund Feldt, kaffeservering och korvgrillning, lotterier. Välkommna!

Maj 10 Vårresa, vi besöker Naturum Tåkern. Mer information på årsmötet. Anmälan till Gerd 0143-20339

Juni 5 Afterwork kl. 18.00. Lättare förtäring finns att köpa, underhållning.

Augusti 15 Hembygdsdag – 30 års jubileum, 2015. Gudstjänst 13.00, Underhållning med Johan Birath berättar och Frazzes band spelar, utställningar, tipspromenad, kaffeservering med våfflor. Halstringsfest kl. 18.00
Sik halstras, underhållning och dans till Frazzes Band.
Anmälan senast 31/7 till Gerd 20339 eller Helena 20309

September 18 Afterwork kl.18.00
Lättare förtäring finns att köpa, Underhållning

Oktober 9 Fiskmiddag/fest kl. 18.00
Anmälan till Barbro 21102

December 11 Luciafirande kl. 18.00

Mars 5 Årsmöte 2016 den 5 mars kl. 18.00

Logo_OD

Ordförande Per Kåhlin 0143-20031
Vice Ordförande Lars Arvidsson 0143-20017
Sekreterare Gun-Britt Karlsson 0143-20348
Vice Sekreterare Gerd Gustavsson 0143-20339
Kassör Barbro Andersson 0143-21102
Lars Gustavsson 0143-20058
Helena Karreskog 0143-20309 (www.hembygd.se/ostgota-dal)
Mats-Ola Ericsson 0143-20128
Guy Eriksson 0143-20360