Ekologiskt hållbart

Ett av Vadstena kommuns övergripande mål, Ekologiskt hållbart, är en av grundförutsättningarna för en god levnadsmiljö. Området präglas av jordbruksnäringen och genom det kretslopp som jordbrukaren ingår i, är de boende här beroende av att kretsloppsprincipen ständigt finns med. Det gäller naturligtvis även andra typer av företagande. Den mest växande näringen idag, turismen, utgår från att natur och kulturella värden behålls. Att grundtanken om ett ekologiskt hållbart system genomsyrar utvecklingen är därmed en förutsättning för landsbygdens bevarande. Där kommer transporter in och därmed kollektivtrafik och cykelvägar. Östgöta-Dals Ekonomiska Förening verkar för samarbete mellan turistföretag, gårdsbutiker och andra som kan berika varandras näringar.

Med dess vackra natur och rika kulturarv är Östgöta Dal ett område som lockar många turister och fritidsboende. Möjligheterna till intressanta semestermål och upplevelser är stora med Tåkern, Vättern, Omberg och slätten. En ökad turism skulle gynna både lokala företag och ideellt drivna företag och besöksmål, exempelvis gårdsbutiker, museer och traditionella arrangemang.

Mål
Bättre marknadsföring av turistmål i området
Öka tillgänglighet till turistmål och service
Fler aktiviteter för alla generationer
Utveckling av hamnen i Borghamn
Bättre skyltning

Tillvägagångssätt
Märka ut intressanta platser med kulturkringla: skyltning!
Sätta upp informationstavlor
Fortsätta kulturguidningarna med traktor och vagn
Finns ett register och bokningssystem för logi, m.m?
Verka för samarbete mellan turistföretag, gårdsbutiker och andra som kan berika varandras näringar.

Upptäck

1. NatuRus och Tåkerns trädgård är också en småskalig hantverksmässigt odlad ekologisk köksträdgård. De odlar ett 70-tal olika grönsaker på friland och i litet kallväxthus och har också en del fruktträd. På gården finns två små hönshus. Ett för gårdens blandrashöns samt bruna och vita värphöns samt ett för egen uppfödning av blandraskycklinger. Hönsen går fritt eller i stora hagar i trädgårdsodlingen. Bi-drottningens lokalproducerade honung säljer de och grönsaker, frukt och ägg är KRAV-certifierade. De är medlemmar i Regional matkultur Östergötland; Östgötamat. De säljer våra egna produkter i Gårdsbutiken, på lokala marknader, till lokala restauranger samt i Tåkerns trädgårdskassar, som går att beställa och hämtas i butiken eller på uppgjord plats. För att beställa, ring Malin 0738-202927
Besök NatuRus och Tåkerns trädgård

2. Stig Karlsson i Borghamn säljer frukt och grönsaker. De säljs inte på torget i Vadstena längre men barnen på Våga Gård i Borghamn har lyxen att äta så närodlat som man bara kan!