Extra ÖDEK föreningsstämma 

Östgöta Dal ekonomisk förening bjuder in till Extra föreningsstämma för val av styrelsemedlemmar
och stadgeändringar.

Villa Vik, Herrestad, söndag 5 juni 2022 kl 18.00


Dagordning

  • 1. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av ett år.
  • 2. Beslut om ändring av § 10 Styrelse – Förslag: efter ”högst 7 styrelseledamöter” ändras lydelsen ”med lägst 0 och högst 0 styrelsesuppleanter” till lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.
  • 3. Beslut om tillägg till föreningens stadgar § 16 Kallelse och andra meddelanden – Förslag: till andra stycket föresläs ett tillägg avseende att kallelser och andra meddelanden förutom ”brev med posten” även kan ske i form av digitala utskick till medlemmarna.

Hälsningar,
Camilla Westling, ordf.
Påminnelse: Årsavgiften om 100 kr/person eller 150 kr/ familj. Bankgiro 310-1771 eller med swish 123 3864717. Glöm inte att skriva ditt namn och adress/e-postadress.


Marianne Svensson och Per Björn Nyström har slutat i styrelsen och nya styrelse medlemmar är Christian Ståhl, kassör, och Kalle Wallin, sekreterare. (På bilden ovan står Kalle till vänster, Christian till höger och till höger om Camilla har vi Ann-Britt, övriga är Julia och Eivor).

Villa Vik, Herrestad