Valet 2022 partikväll: Sverige Demokraterna

Sverigedemokraterna i Vadstena bjöds in till Östgöta Dal ekonomisk förening 30 maj 2022.
Representanter för Sverigedemokraterna var ordförande Björn Sandberg, Carina Lagerqvist och
Göran Lagerqvist.

Carina och Göran, som bor i Furåsa, inledde med att konstatera att det är svårt att bo på Vadstenas
landsbygd. Idag måste man ha bil då det inte finns någon kollektivtrafik. Björn menar att det är våra
regionpolitiker som styr över denna och att frågan därmed inte är kommunens att driva.

I Vadstena fokuserar partiet på bostadsproduktion, vilken måste fortsätta att öka. Vidare vill man lyfta
föreningslivet och på olika sätt underlätta för dem. Man ser också nödvändigheten i förbättra
turismen, att ta tillvara på alla de turister som passerar Omberg, men också vidga turismen att
omfatta alla medeltida kyrkor som finns i kommunen samt andra kulturarvsbärare såsom
Domarringen i Nässja och fundamentet till festhallen som påträffats i Aska.

Vi lever i en jordbruksbygd och det borde vara självklart att den mat som kommunen köper in till sina
verksamheter ska komma från området runt omkring.

På regionnivå är det viktigt för Sverigedemokraterna att förbättra kollektivtrafiken. För att förbättra
för landsbygdsbor borde man från statligt håll se över milersättningen. Det är också viktigt med
allmännyttan, att det finns hyreslägenheter. Unga människor har inte råd med att bygga hus.

Sverigedemokraterna i Vadstena kan inte se att det är ekonomiskt möjligt att kommunen bygger en
cykelväg söderut.