Kommunens tomtmark i Rogslösa och Borghamn

När det gäller funderingar kring bostadsbygge och tomtmark i Rogslösa och Borghamn så äger kommunen de blå markerade områderna på kartan. Kom ihåg strandskyddslagen och att en del av det blå på kartan i Borghamn är naturskyddat kalkkärr område så där kan man inte bygga.