Ganga Roslin Bladh studiecircel

Är du intresserad av att teckna och måla? Vi startade en studiecirkel i Rogslösa och lärare är Ganga Roslin Bladh!
För intresseanmälan och frågor, kontakta Claes Westling tfn 070 577 8036