Kulturarv

Har du varit här?

Viloplats i ovigd jord
I utkanten av Vadstena ligger en betydelsefull plats. En plats så viktig att alla i staden kände till den för 400 år sedan. Men samtidigt som den var en välkänd var det också en plats ingen ville kännas vid. Ingen ville beträda eller bruka den lilla jordremsan och trots platsens betydelse föll kunskapen om den i glömska.

Bockakyrkogården, Borghamn
På en naturskön plats i Borghams utkanter ligger en kyrkogård med gravar formade som små kullar. Här vilar ett 80-tal anonyma straffarbetare från slutet av 1800-talet.

Väversunda, Berzeliusgården
Serien Breaking Bad har sett hans symboler i programmets vinjett. Men i förhållande till sin storhet är nog Jacob Berzelius från Väversunda rikets mest okända kändis.

Askahögen ändrad skepnad. Stor hallbyggnad med husoffer!
I Aska by, Hagebyhöga socken utanför Vadstena, reser sig en mäktig, sedan länge omtalad hög som ständigt tycks ändra skepnad.

#gömdaglömda platser i Vadstena
http://www.kulturarvostergotland.se/List.aspx?m=2533892

Kulturarv Östergötland
Tfn: 013-23-03 91
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se