Kommunen och Sveaskog

Träff med Vadstena kommun och Sveaskog angående utveckling i Borghamn.

Tisdagen den 18:e april 2017
Kl 18-21 i bygdegården, Borghamn

Välkommna!

Arrangör:
Östgöta Dal ekonomisk förening i samarbete med Borghamns bygdegårdsförening.

Kontakt:
Camilla Westling, ordförande i ÖDEK
0761-971600