Sveaskogs ansvar för Omberg & Borghamn

Sveaskogs ambition är att sälja hamnen och närliggande fastigheter i Borghamn under år 2017 och vill ha en öppenhet i processen.

Vid frågor eller förslag, kontakta:
Fredrik Klang, Marknadsområdeschef, Marknadsområde Syd
fredrik.klang@sveaskog.se, tel.0470-76 54 55

Sveaskog vill ha en dialog kring underhåll och förvaltning av fastigheterna i Borghamn samt Ekoskogen på Omberg.

Vid frågor eller förslag, kontakta:
Christer Samuelsson, Områdesansvarig
christer.samuelsson@sveaskog.se, tel.070-331 79 72
eller
Anna Stridsman, Resultat- och områdeschef Vimmerby
anna.stridsman@sveaskog.se, tel.070-57 07 220

 

…………………………………………

Sveaskog’s ambition is to sell the harbor and neighboring properties in Borghamn, Vadstena, in 2017 and want transparency in the process.

They also want a dialogue regarding the maintenance and management of the properties in Borghamn and the ekoforest on Omberg so please don’t hesitate to contact them.