Kommunutveckling och Rogslösa skola

Rogslösa skolas öde handlar inte om den ena eller den andra skolan. Det är en landsbygdsfråga. Att inte se ALLA de resurser som finns i en kommun är att göra självmål. Vi i Vadstena kommun har tätorten med en pittoresk innerstad, kloster, hamn och slott, en unikt fin miljö för boende och besökare. Men vi har OCKSÅ en fantastisk landsbygd för boende och besökare med till exempel Tåkern, Omberg, Skeppsta, jordbruket, (mera) Vättern, Traktormuséet, Borghamn, kalksten, Vätterviksbadet, fisk, medeltidskyrkor, närodlat och nu också den nyligen upptäckta Vikingahallen i Aska, lika magnifik som den stora hallen i Gamla Uppsala, en riksangelägenhet som Vadstena kommun inte har förstått värdet av att marknadsföra. Lika lite som man berättar dåligt om att man har en riksintressant kulturmiljö med några av Sveriges äldsta kyrkor inom sina gränser. Vadstena tätort är speciell, men det gäller också landsbygden. Riksantikvarieämbetet beskriver området söder om Vadstena så här: ”Ser man till de samlade kulturvärdena från förhistorisk tid och medeltid finns endast en handfull områden i landet som är jämförbara med Vadstena-Omberg-Tåkernområdet…” (Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige.). Hela Vadstena kommun, stad och landsbygd, har alltså ovanligt fina resurser i form av natur- och kulturmiljö. Låt oss beakta det.

De eventuella (diskutabla) kronor man sparar på en stängning av Rogslösa skola, får man snabbt tillbaka i skatteintäkter och statsbidrag genom att locka ett fåtal inflyttare och barnfamiljer till skolans upptagningsområde. Det är trevligt med sommarstugeägare, men de genererar inga skatteintäkter. Idag arbetar Östgöta Dal ek. för. och andra grupper med marknadsföring, men detta kan inte vara en fråga som enbart faller tillbaka på ideella krafter. Även Vadstena kommun måste se landsbygden som den resurs den är och att den också är värd att marknadsföra. Här spelar skolan och förskolan en helt avgörande roll. Visar man att det finns sådana kvalitéer i kommunen, ökar möjligheten att vi både får stadsbor OCH landsbygdsbor som nya invånare i vår kommun.

— Claes Westling