Kulturhistorisk guidning

Lördag 4/3 Kl. 15.00 Vadstenas Kulturvecka
”Sten födde Borghamn” – Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del

Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning sedan 1100-talet och mycket sten leverades till kännda byggnader i Sverige, t.e. Vadstena Klosterkyrka. Leveranser till Göta Kanal och Karlsborgs fästning var anledningen, att hamnen med sina intressanta byggnader anlades och orten fått sitt namn. Varför ser hamnområdet ut som det gör? Vadstena Guide Kristina Tengvall guidar i hamnen och visar dess byggnader.
Pris: Vuxna 100 kronor, barn 8-15 år 50 kr, familj 250 kr. Kontantbetalning.
Plats: Samling vid Vandrarhemmet i Borghamn.
Arrangör: Kulturguidningar i Dal i samarbete med Folkunversitetet
Mobil: 072-222 2507 (Kristina Tengvall)


Onsdag 8/3 Kl. 14.30 Vadstenas Kulturvecka
”Sten födde Borghamn” – Visning av Borghamns Stenförädling

Brytning av kalksten pågår i Borghamn sedan 1100-talet och sten har leverats till många kännda byggnader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Borghamns Stenförädling AB är ett modernt familjeföretag i den traditionen. Företaget grundades 1951 och har mycket stor erfarenhet av bearbetning och förädling av olika stenmaterial. Mats-Ola Ericsson är tredje generationens företagsledare. Företaget har specialiserat sig starkt inom två områden; kvalificerade stenhuggeriarbeten och objektanpassad produktion av byggnadssten.
Pris: Fri guidning.
Föranmälan erfordras:  0143-201 19,  076-765 1317 eller borghamnguide@gmail.com
Plats: Borghamns Stenförädling, Stenvägen 6, 592 93 Borghamn
Arrangör: Kulturguidningar i Dal i samarbete med Folkunversitetet


Lördag 11/3 Kl. 15.00 Vadstenas Kulturvecka
”Sten födde Borghamn” – Kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår

Följ med Vadstena Guide Bernd Beckmann och upptäck Ombergs stenbrott och området omkring stenbrottet (Brottsledet, Ombergs f.d. djurpark, bebyggelsen vid brottet, Borghamns första affär, byvägen mot Omberg). Efter en promenad utmed Vätterns strand avslutas vandringen vid f.d. Bårstads stenbrott.
Ta med vattentätta och fasta skor.
Pris: Vuxna 100 kronor, barn 8-15 år 50 kr, familj 250 kr. Kontantbetalning.
Plats: Samling vid Vandrarhemmet i Borghamn.
Arrangör: Kulturguidningar i Dal i samarbete med Folkunversitetet
Mobil: 076-765 1317 (Bernd Beckmann)