Platsvarumärket Vadstena

Välkommen på workshop för allmänheten kring platsvarumärket Vadstena. Man hoppas att du kan bidra i ett framtidsmöte och workshop där du även får inspiration och inblick i det arbete som sker kring det kommunägda bolaget Vadstena turism och näringsliv AB.

Vill du vara med och marknadsföra och utveckla Vadstena framåt? Ett starkt varumärke som är laddat med positiva känslor och associationer blir allt viktigare för platser i den hårda konkurrensen om invånare, företag och besökare. En bra början är en analys om hur vårt nuläge ser ut och som en del i det arbetet är att samla personer med anknytning till Vadstena, för att diskutera vad vi har som är bra och hur man ska väcka intresse och nyfikenhet i vår omvärld!

Ta chansen att vara en del av varumärkesarbetet! Workshopen leds av Vadstena Kommuns samarbetspartner Identx kommunikation och du behöver inte förbereda dig på något sätt. Tack för ditt engagemang och kompetens för Vadstena under några timmar. Varmt välkommen!

Plats: Vadstena Folkhögskola, Arken
Tid: 15 mars kl 18.30 – 21.00

Om du vill delta på denna workshop kan du höra av dig till Sofia Löv på 0143-150 04 eller sofia.lof@vadstena.se för att säkra din plats.

Läs mer här:
www.vadstena.se/Startsida/Nyhetsarkiv/Naringsliv–arbete/Har-du-asikter-om-hur-vi-ska-marknadsfora-och-utveckla-Vadstena-framat/