Kulturstipendier

Region Östergötland delar varje år ut kulturstipendier i syfte att stimulera utvecklingen och förnyelsen av kulturen i Östergötland. Samtliga stipendier är sökbara, men det går även bra att föreslå någon till stipendiet.

Region Östergötlands 6 kulturstipendier är indelade i:

    • Fyra kultur- och utvecklingsstipendier
    • Ett arbetsstipendium
    • Ett stipendium för nyskapande projekt

Kultur- och utvecklingsstipendier
Kultur- och utvecklingsstipendierna ges till professionella kulturutövare eller grupp av professionella kulturutövare som är såväl i början av sin karriär som till etablerade kulturarbetare.

Stipendiebeloppet för var och en av de fyra kultur- och utvecklingsstipendierna är 40 000 kronor.

Arbetsstipendium
Arbetsstipendiet ges till en professionell kulturskapare för att utan avbrott under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap inom ett specifikt verksamhetsområde.

Arbetsstipendiaten åligger ansvar att nästkommande år redovisa vad pengarna har använts till. Stipendiebeloppet för arbetsstipendiet är 100 000 kronor.

Nyskapande projekt
Stipendiet för nyskapande projekt avser att främja kulturprojekt som är nyskapande och/eller projekt som syftar till att utveckla nya metoder och processer.

Stipendiebeloppet för arbetsstipendiet är 50 000 kronor.

Samtliga stipendieformer hanteras utifrån riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier. Ansökan ska vara Region Östergötland till handa senast fredagen 29 april 2016.

Kontakt:
Bo Olls
Konst och form, Kulturarv
010-103 65 16