Lediga tomter

Borghamn

I Borghamn finns lediga småhustomter. Om du är intresserad anmäler du dig till kommunens tomtkö.

Tomtyta mellan 879m² och 1080m²
Tomterna kostar 50 000 kronor
Anläggningsavgift för vatten och avlopp beror delvis av tomtytan (för 1000m² 90 000 kronor exklusive moms).

Karta av lediga tomter i Borghamn

tomtkarta

Rogslösa

I Rogslösa finns två lediga tomter för byggnation av småhus
Om du är intresserad av en tomt ska du anmäla dig till kommunens tomtkö.

Ytan för tomterna är 1180m² och 1235m²
Tomterna kostar 50 000 kronor
Anläggningsavgift för vatten och avlopp – delvis beroende av tomtyta (vid 1000 m² tomtyta 90 000 kronor exklusive moms)

Karta av lediga tomter i Rogslösa