Miljökonsekvens

Synpunkter på ökningen av skjutverksamheten ska ges in skriftligen till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland eller till miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se (Ange dnr. 551-12463-2012). Försvarsmakten säger att övningarna är oerhört viktiga för våra krigsförbands förmåga men en del av de närboende kan uppleva ljudnivåerna och vibrationerna negativt. Därför försöker de vara tydliga med tider när de övar så man ska veta om det i förväg.

Ni kan också läsa mer synpunkter angående buller och vibrationer på Rädda Vätterns hemsida: ARV. Vättern är ett Natura 2000 område och en miljö fri från buller och vibrationer är viktig inte bara för människors hälsa och välbefinnande.

Försvarets Materiel Verk

Det är FMV, Försvarets Materiel Verk, som skjuter med skarp ammunition och det äger rum på skjutplatser enligt deras karta över Vätterns riskområden.
Titta på kartan www.fmv.se/riskomraden
Telefon till övervaknings tornet i Kråk 0505-451440
Man kan också ringa på 020 76 4000 eller 0505-455968 för mer information.

Försvarsmakten

Mer information finns på www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/skjutfalt-och-avlysningar/