Leonard Cohen i Örberga

Mats Klingström och Torbjörn Ahlund bjuder på en stunds musik med mening. Leonard Cohens musik i Örberga kyrka söndagen den 28 maj klockan 18.00. After Church i sockengården efter gudstjänsten. Cheers!

Passa på att se Örberga minimuseum, en rekonstruktion av ett gravmonument man hittat från 1000-talet. Detta monument från den äldsta kristna tiden i Skandinavien tillkom under en period då vikingatidens stilideal fortfarande rådde.