Är du intresserad av gamla fina hus?

Välkommen på byggnadsvårdshelg i Strå 22-23 april

Sedan 2011 pågår renovering av Prästtorp i Strå, en del av den gamla försvunna kyrkomiljön vid Broby. Det är Vadstena museiförening som håller i det ideella projektet. Under helgen arbetar vi med huset och diskuterar gamla sätt att ta hand om och inreda bostadshus, byggnadsvård. Prästtorp ligger 6 km från Vadstena mellan Broby och Åbylund.

Medverkar gör:
Lördagen den 22/4 kl 10-16
Per Rydberg. f.d. slottsarkitekt, Vadstena

Söndagen den 23/4 kl 10-16
Calle von Essen, byggnadsvårdare, Ekebyborna
Gunilla Sjösten, byggnadsvårdare, Hov

Kostnaden för helgen är 300:-, en avgift som täcker material och lunch/fika båda dagarna. Genom att delta bidrar du till att göra platsen levande. Anmälan görs senast 13/4, genom att sätta in beloppet på Museiföreningens bg 5692-4244, skriv ”Prästtorp”.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
Vadstena museiförening
Frågor besvaras av Claes Westling
westlings@hotmail.se 010 476 87 31


broby

Broby kyrka

Broby gård var tidigt en stor gård. Omkring år 1100 grundade kung Inge med sin gemål Helena klostret i Vreta och donerade då bl. a. jord i Broby, vilket säkerligen är vårt Broby. Ett sekel senare ägde en Sune Tjälvasson och hans systersöner Ormer och Simon kvarn & jord i Broby och Åby(lund). En kyrkoherde nämns vi det här tillfället, vilket betyder att det då fanns prästgård. Vi vet inte när gårdskyrkan till gården byggdes, men det är välkänt att stenkyrkorna från Dals härad generellt uppfördes under tidigt 1100-tal och att flera av dem haft en föregångare i trä från 1000-talet. Utgrävningar har bl.a. visat att kyrkans storlek har varit ca 21 meter x 9 meter, att den saknade torn och att en kalkstenskista under triumfbågen, innehöll skelettet av en minst 50-årig kvinna.

När kyrkan revs har ingen lyckats utreda, men det har skett för mycket länge sedan. Det sista livstecknet finns i Gustav Vasas silverkonfiskation från 1540, då Broby fick bidra till statskassan med bl a. en förgylld monstrans med glas på ca 650 g och kalk med paten,

Prästtorp

Att Prästtorp är den gamla prästgården till Broby kyrka är det ingen tvekan om, trots att ingen präst bott där på mycket länge. Redan på 1530-talet bodde där en arrendator som hette Mickel och 1571 Herman i Prästtorp med bl.a. ko, fem svin, sex får och en häst. Gården kallas också präst – eller kyrkohemman från 1500-talets mitt till 1600-talets slut, vilket betyder att gårdens ränta försörjde en präst någon annanstans. År 1698 ansökte ägaren av Åbylunds säteri, Jacob Du Rees, om att få köpa Prästtorp och sedan dess tillhör både Prästtorp och Broby kyrkogård Åbylunds säteri.

Vi har tagit reda på när dagens hus i Prästtorp är byggt. I Sveriges bebyggelse från 1940-talet står att huset är äldre än 1650, men en datering från 2013 visar att västra delen byggdes på 1780-talet, den östra på 1810-talet. Den har alltså byggts ut från en enkelstuga till en parstuga. Virket kommer från samma, lokala, skogsbestånd vid båda tillfällena.

brobykarta

Ligger nära detta: