Mobil samåkning

Välkomna till Rogslösa församlingshem söndagen den 21/8 kl 14.00 för kreativ diskussion beträffande den indragna kollektivtrafiken.

Läs mer om mobil samåkning här: www.ostgotadal.se/2015/02/buss/

Arrangör: Östgöta Dal ek. förening
Kontakt: Camilla Westling tfn 076 197 1600

www.mvt.se/nyheter/motala/app-kan-bli-ny-busslosning-om4260625.aspx
www.svt.se/nyhetsklipp/lokalt/ost/article9973324.svt