Ombergs natur och kultur

Måndag 22/8, kl 19.00 i Rogslösa församlingshem.
Olle Jonsson “Ombergs natur och kultur”

Olle Jonsson hör hemma på Länsstyrelsen i Östergötland där han arbetar med naturvård genom att inspektera naturreservat och inventera områden som eventuellt ska bli naturreservat. Hans föredrag heter “Ombergs natur och kultur”, som också är en rapport som finns på Länsstyrelsens hemsida.

Östgöta Dal Ekonomisk förening välkomnar er i samarbete med Folkuniversitetet och Svenska Kyrkan.

Vadstena och Dals församlingar

folkuniversitetet

Här kan ni läsa mer om sommarens föredrag i Rogslösa, måndagar kl.19:
www.ostgotadal.se/2016/04/sommarforedrag2016/