Närtrafik info från Vadstena kommun

Från Vadstena kommuns hemsida:

Visste du att du kan resa med närtrafik om du bor eller besöker ett område som inte har vanlig linjetrafik? Närtrafik är både klimatsmart och ekonomiskt fördelaktigt. Närtrafiken är också ett bra alternativ för dig som bor i områden utanför tätorten eller besöker landsbygden.

Vem får åka med?

Alla! Östgötatrafiken erbjuder närtrafik till eller från alla adresser som har mer än två kilometer till närmaste hållplats. Om du vill ta med bagage eller husdjur meddelar du det när du beställer din resa. Om du reser med barn som behöver sitta på bilkudde uppger du det vid beställningen. Behövs en bilbarnstol måste du själv ta med dig en sådan.

Vart kan man åka?

Östergötland är indelat i ett antal närtrafikområden där det finns en eller flera så kallade närtrafikhållplatser. De ligger antingen i en tätort, med service i form av livsmedelsbutik, vårdcentral med mera, eller så är det en hållplats i den vanliga linjetrafiken. Närtrafikområdena hittar du i Östgötatrafikens karta här.

Hur går resan till?

I närtrafiken reser du med mindre bussar eller taxibilar.  Resorna samplaneras med annan beställningstrafik, vilket innebär att din resa kan ske tillsammans med någon som till exempel har färdtjänst.

Vad kostar det att åka med närtrafiken?

Som vuxen betalar du 45 kronor. Ungdom och pensionär betalar 31,50 kr.

Mer information om närtrafiken och hur du beställer hittar du på Östgötatrafikens hemsida.

https://www.vadstena.se/res-klimatsmart-utanfor-tatorten-med-nartrafiken/

https://www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bestallningstrafik/nartrafik/

Ring beställningscentralen på telefonnummer 0771-71 10 20 senast två timmar innan du vill resa. Mer information om närtrafiken och hur du beställer hittar du på Östgötatrafikens hemsida.

Du ringer samma nummer om du beviljats färdtjänsttillstånd. Ring minst två timmar innan avresa på telefon 0771-71 10 20.