Om Östgöta Dal

ÖSTGÖTA DAL: Södra Vadstena Kommun, en naturlig livsmiljö, mitt i södra Sverige. Vi fick en ny hemsida i början av 2015. Östgöta Dal ekonomisk förening kan man tacka för det. De verkar för en levande landsbygd och vill att många ska hitta hit och gärna bosätta sig i vår vackra Vadstena bygd. Upplev sjön, slätten och berget! ÖDEK är en lokal utvecklingsgrupp med fokus på företagande, turism & inflyttning. #ostgotadal

Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland som består av Herrestads, Källstads, Nässja, Rogslösa, Strå, Väversunda, & Örberga socknar. Området inramas av Vadstena, ekoparken Omberg, Vättern och fågelsjön Tåkern. Detta skapar en mycket god livsmiljö med hög kvalitet på natur och kultur! Namnet Östgöta Dal fanns formellt 1952-1966 på kommunen i området, men sedan 2008 är namnet dels på en hembygdsförening och dels på en ekonomisk förening för att öka intresset för och marknadsföra bygden.

Om ni vill kontakta webbansvarig för denna hemsidan skriv till borghamn@ostgotadal.se

Företagande, turism & inflyttning

Östgöta Dal ekonomisk förening, är en idéell, opolitisk och religiöst obunden förening som verkar i Vadstena kommun. Föreningen arbetar för att man även framledes ska kunna bo och verka på kommunens landsbygd. Förutom att prata med kommunens tjänstemän och politiker så är vi aktiva med att förmedla information om Borghamn och landsbygden på hemsidan och sociala media. Vi har jobbat på en LEA (lokal ekonomisk analys) och en LUP (lokal utvecklingsplan), kulturguidningar, föredrag med anknytning till bygden, samåkning, midsommarfirande, m.m. Våra skolor och barnaktiviteter på landsbygden är viktiga. Vill man stödja denna utvecklingsgrupp och bli medlem i Östgöta Dal ekonomisk förening, ÖDEK, är insatsen 200:- vilket är lika med den första årsavgiften, som år 2 och framåt är 100:-per person. Det kostar 150kr/familj. Glöm inte att uppge ditt namn på inbetalningstalongen, annars vet vi inte vem som betalat.
Östgöta Dal ekonomisk förening: Bankgiro 310-1771

FRÄMST I SIKTE FÖR ÖDEK » » »

swish
sigill

Kunskaper om vår hembygd

Vi i Östgöta Dal ekonomisk förening stödjer också gärna de andra föreningarna på landsbygden med att förmedla information om dem här på vår hemsida. Ni kan också läsa om bygden på anslagstavlan vid Handlarn, eller på Facebook ”På gång i Dal”, …

Hembygdsföreningen har en fantastisk hembygdsgård i Borghamn vid det natursköna Hovanäset, Vättern. Museiverksamheten där består av föremål och foton från just denna bygd (historia om kalkugn, stenhuggeri, brännvinsbränneri och fiske). Det finns en samling av verktyg som användes inom fiske, stenindustrin, verktyg och ståltrådsarbete av, skärsliparen som kallades för “Öland”. Hela hans arbetsutrustning finns bevarad. En komplett skomakarverkstad finns också att beskåda. Sedvanligt brukar man fira Valborg och på sommaren Borghamnsdagen med halstrad sik. Kontakta Hembygdsföreningen om ni vill hyra Bränneriet på Hovanäsudden till bröllop eller andra fester. Det finns också böcker om trakten till salu ibland via hembygdsföreningen, eller låna dem på biblioteket om de är slut. Skriv till hembygdsföreningen ostgotadal@gmail.com
Östgöta Dal Hembygdsförening: Bankgiro 5341-4967

Borghamns Brandvärnsförening brukar göra ungefär 10 utryckningar per år. Sedan 1920-talet har det funnits en brandkår i Borghamn som ligger mittemellan Vadstena och Ödeshög. Tills år 1993 var brandmännen kommunalt anställda, efter det har de varit frivilliga. År 2013 firade de sina 20 år som frivilligt brandvärn. Brandmännen avstår från övningsarvoden, men för att hålla en fortsatt hög kompetens, så krävs det löpande övningar och material. Brandvärnet är i behov av mer personal, män och kvinnor. Är du intresserad kontakta Mats Olsson 0143-20369 för mer information.
Borghamns Brandvärnsförening: Bankgiro 5597-2228

Borghamns Idrottsförening har goda aktivitetsmöjligheter och ett brett utbud i form av motionsspår, respektive skidspår vintertid. Vid Sjövallen finns en fin fotbollsplan där det anordnas knatte och ungdomsfotboll sommartid, lekplats, grillplats och en bra tennisbana som det ibland på vintern spolas is på för skridskoåkning. Rogslösa gymnastikhall nyttjas för innebandyspel under vinterhalvåret med barn och ungdomar som deltagare. Föreningen har sin klubblokal på översta våningen i Borghamns bygdegård. Kontakta Magnus Kåhlin 073-3232338 vid bokning av fotbollsplanen eller andra frågor. Vill du hjälpa till med något i Borghamns IF, ledare för fotboll, leda tennisverksamhet eller något annat som just du vill genomföra tveka ej att samverka med föreningens kontaktperson Magnus Kåhlin.
Borghamns Idrottsförening: Bankgiro 5863-8560

Borghamns Fiskareförening har den södra inre delen av hamnen och ansvarar för uthyrning av dess båtplatser, fiskemuseet, bodarna och samlingslokal. Kontakta Guy Eriksson 073-0571975 för mer information. De andra båtplatserna hyr man av Borghamn Strand.
Borghamns Fiskareförening: Bankgiro 5362-3047

Borghamns Pensionärsförening, Östgöta Dal PRO ordnar bland annat gemensamma luncher vid biblioteket i Borghamn.

Borghamns Bygdegårdsförening sköter bygdegården som man kan hyra för 500 kr. Pensionärsföreningen, brandvärnet och andra brukar ha sina möten i bygdegården.

Dals Hushållningsnämnd ordnar träning på söndagar i Rogslösa gymnastiksal. Oftast håller Pernilla i dem och det finns en Facebook grupp för det.

Friluftsfrämjandet Ombergsliden
Lokalavdelning med stor juniorverksamhet, mountainlodge och egen skidanläggning!

…och många fler…

Databas av föreningarna i Vadstena kommun

http://friweb.vadstena.se/forening/