ÖDEK har Swish

Vill man stödja denna utvecklingsgrupp och bli medlem i Östgöta Dal ekonomisk förening, ÖDEK, är insatsen 200:- vilket är lika med den första årsavgiften, som år 2 och framåt är 100:-per person. Det kostar 150kr/familj. Glöm inte att uppge ditt namn på inbetalningstalongen, annars vet vi inte vem som betalat.
Östgöta Dal ekonomisk förening: Bankgiro 310-1771

swish