Plantering, bänkar & sten

ÖDEK styrelsen med Camilla i spetsen kläckte idén om en ny plantering på gräsytan där hyreshuset låg i Borghamn. Fastighetsbolaget nappade så planering pågår med samarbete mellan vår lokala trädgårdsingenjör Gertrud Svensson, de båda stenföretagen, Ombergs plantskola och VFAB. Anläggningsarbetet börjar nu i höst så snart får vi växter och nya bänkar att sitta på!