Parkeringsplats vid Omberg

Ideer blir verklighet i Vadstena! Fast det kan ta litet tid….

Redan 2015, i samband med ett ÖDEK-möte (Östgöta Dal ekonomisk förening) för allmänheten och med besök av en representant för Sveaskog diskuterades behovet av service i Borghamns hamn. Hamnområdet besöktes då, liksom nu, av mängder med folk som badade, fiskade, gick ut med sina båtar, eller vandrade på Omberg och där saknades bland annat toaletter, renhållning, färskvatten och sophantering. Mötet resulterade i ett medborgarförslag till Vadstena kommun, eftersom dåvarande ägaren Sveaskog inte hade några planer på att tillgodose önskemålen. Förslaget hanterades positivt, men inget hände.

2017, inför försäljningen av hamnen med byggnader, hölls ett möte då både kommunen och Sveaskog var representerade. Över 100 personer närvarade och det kom många idéer, bland annat lanserades begreppet Norra Porten mot Omberg. Samma önskemål om service framkom, och man tryckte då  också hårt på bristen på parkeringsmöjligheter. 2019 var problemen akuta och ÖDEK skrev en skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen om problemen. De nya ägarna undertecknade skrivelsen. Mailväxling skedde vid flera tillfällen senare mellan ÖDEKs styrelse och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det skulle gå ytterligare en tid, men – nu har kommunen använt en del av det statliga stödet för landsbygdsutveckling och anlagt en bra parkeringsplats i anslutning till hamnen.

Sveaskog har dessutom ordnat en mindre parkering vid elljusspåret, litet närmare berget och dess ”Norra Port”

För styrelsen/ Östgöta Dal ekonomisk förening/

Eivor Folkesson