Påsk: Högmässa i Dal

Söndag 27/3
Högmässa med dop
Kl. 11.00 i Örberga kyrka. Dalskören, Therese Centervad flöjt, Per Kruse trumpet, och kyrkfika.

Måndag 28/3
Högmässa
Kl. 11.00 i Väversunda kyrka.

Torsdag 31/3
Mässa
Kl. 19.00 i Väversunda kyrka.