DEBATT: Hela Vadstena kommun ska leva, eller?

mvt.se 14-11-14

INSÄNDARE Angående Konsensus och Socialdemokraternas förslag till budget.

Att man inom Konsensus fört fram behovet av större befolkning och därmed fler bostäder i kommunen har varit klart ända sedan partiet startades. Man planerar nu att bygga 300 bostäder norr om Tycklingevägen och räknar kallt med att en ny skola och förskola krävs för att sluka alla dessa barn.

Vi i Östgöta Dal ekonomisk förening ställer oss frågande till detta. I södra kommundelen finns redan etablerade bostadsområden där det också finns byggklara tomter och detaljplan för den kommunala mark som inte är bebyggd (vilket visserligen nämns i budgeten). Enligt förre stadsarkitekten Tomas Nyström finns redan avlopp och el framdragen, så det är bara att börja bygga. I Rogslösa finns redan en skola, vars öde avgörs inom något år, samt en förskola i Borghamn. Östgöta Dal ekonomisk förening undrar hur man i samtalen kring skola, förskola, tillväxt och befolkning har resonerat kring Borghamn-Rogslösa-Skedet, ett område som i kommunens översiktsplan är utpekat som utvecklingsområde.

Är det klokt att börja skissa på förslag som rör Tycklingeområdet när södra kommundelen finns? Räcker det inte för tillfället med projekt i staden såsom Asylen, Silosområdet och de obebyggda tomterna som finns kvar i Tycklinge och på Drottningmarken?

Efterfrågan på hus i södra kommundelen är stor, medan antalet bostäder är för få. Marknadsföring och utmärkning av de tomter som finns har föreningen efterlyst länge – det är kanske här man ska börja? Man nämner i budgeten också äldrebostäder av olika slag, vilket S och Kons gärna vill få in i staden. Har man överhuvudtaget tänkt på alla de gamla som hela sitt liv bott på landet? Vem säger att de vill flytta in till Vadstena när de inte klarar sig själva, har ni resonerat kring detta? Föreningen vädjar nu till S och Kons att diskutera detta en gång till. Varför bygga ny skola och förskola när detta redan finns – inte i närheten av staden Vadstena men väl i Vadstena kommun? Varför inte tillmötesgå den gröna våg som faktiskt existerar? Höj blicken och se att det finns kommuninvånare på landsbygden också. Östgöta Dal ekonomisk förening har utgått ifrån att det är kommunen som ska växa till 10 000 invånare – men Konsensus kanske menade staden.

Östgöta Dal ekonomisk förening
— utvecklingsgrupp för södra kommundelen

http://mvt.se/asikter/insandare/hela-vadstena-kommun-ska-leva-eller-10361337.aspx

————————————

DEBATT: svar till insändare

Borghamn & Rogslösa är viktiga

mvt.se 14-11-20

DEBATT Vadstena är så mycket mer än själva centralorten.

I socialdemokraternas Borghamnsprogram från i somras var detta ett viktigt konstaterande. Även Östgöta Dal ekonomisk förening pekar på att Borghamn och Rogslösa är värda att lyfta fram (MVT 14/11). Så långt är vi överens.

Den ekonomiska föreningen ställer sig frågande kring Konsensus och Socialdemokraternas tankar på 300 nya bostäder och eventuell skola vid Tycklingevägen. Det verkar som att man menar att dessa planer motverkar utvecklingen i Borghamn och Rogslösa. Det är synd om föreningen gör den tolkningen. Det finns nämligen inget antingen-eller i Konsensus och socialdemokraternas byggplaner. Vi vill helt enkelt bygga på flera ställen i kommunen. Ska vår kommun växa till 10 000 invånare så måste vi kunna erbjuda olika former av boenden på flera olika platser.

I Vadstena finns det personer som stått i tomtkö i över tio år. Tomterna i Borghamn-Rogslösa eller på Drottningmarken har helt enkelt inte passat för dem. Därför måste vi kunna erbjuda fler möjliga och attraktiva tomter.

Vi får heller inte glömma att byggprocesser tar tid. Tycklinge-projektet kommer troligvis att finnas med oss förbi nästa val. Det vi beslutar nu får effekter betydligt längre fram. Vi vill påbörja förnyelsearbetet och korta köerna. Då måste vi se till att många planer är tillräckligt långt framme för en snabb expansion när trycket mot Vadstena ökar.

Östgöta Dal ekonomisk förening lyfter också fram att det idag inte görs reklam för de tomter som redan finns. Just detta vill den nya majoriteten ändra på. I vårt budgetförslag skriver vi att vi vill “verka för att de tomter som är tomma i Borghamn och Rogslösa kan bebyggas”. Kan vår ambition bli tydligare? Och då menar vi inte enbart bostäder.

Socialdemokraterna var det enda partiet som tog fram ett särskilt Borghamnsprogram i valrörelsen. Vi står fast vid detta. I samarbetet med Konsensus får vi kraft att genomföra mycket av det som nämns där.

Den nya majoriteten träder till efter nyår. Då tänker vi bjuda in till samtal mellan oss och intresserade Borghamns- och Rogslösabor. Innan februari månads utgång vill vi genomföra dessa samtal för att hitta samlande lösningar för den södra kommundelen. Vi ses!

Göran Fältgren (S)

http://www.mvt.se/asikter/debatt/borghamn-och-rogslosa-ar-viktiga-10374420.aspx

————————————

DEBATT: angående inlägget ovan

Satsa på landsbygden

Mötet som Göran Fältgren (S) hänvisar till var inget positivt samtal utan visade mest hur hopplöst Kons och S ser utvecklingen i södra kommundelen. Intrycket man fick av Kons och S politikers inställning var att den potential som Fältgren såg i slutet på året 2014 ser man inte längre för enligt de som var närvarande hade man inga visioner eller lösningar. Två veckor senare fick vi besked att man vill lägga ner Rogslösa skola! Enligt debatten ovan verkade det ju faktiskt som att de satsar på landsbygden men i själva verket gör de sitt bästa för att nedmontera den.