Sveriges högsta träd

En silvergran, Sveriges högsta träd, finner du på Omberg. Bilden nedan har Gebbe Björkman tagit.

Swedens tallest tree, photo by Gebbe Björkman

Silvergranen planterades av Ombergs skogsskola, och är cirka 150 år gammal – den växer fortfarande och har förutsättningar att bli betydligt högre än i dag. Våren 2017 var trädet 49,5 m högt, 330 cm i omkrets med 20 m3 massa!

Läs mer Sveriges högsta träd här:
www.skogen.se/nyheter/hogsta-tradet-i-landet
www.corren.se/nyheter/ostergotland/har-star-sveriges-hogsta-trad-om4457176.aspx


Tänkvärt om skog och biologisk mångfald

Sedan 1950-talet har 60 % av all skog i Sverige huggits ned. Det finns mindre än 1 % urskog kvar och över 1800 djur, växter och svampar är i dag rödlistade. Lyssna på avsnitt av Petra Mattssons podcast “Det var en gång en skog”, en dokumentärserie i fyra delar om skogen i samarbete med Naturskyddsföreningen. 

Förutom Omberg besök gärna Urnatur skogshermitage, vid Ödeshög, 60 hektar som Ulrika och Håkan äger. Nedan kan ni lyssna på del 4 av dokumentärserien där Urnatur står i fokus och de pratar om god skogshushållning, besöksnäring, turism, kurser, natur- och kulturvård.