Skyddad natur

Borghamns kalkkärr Borghamns kalkkärr är ett område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura 2000-område (SCI). Området ligger direkt på kalkberggrunden,...