Valåret 2022: Vänsterpartiet

Måndagen den 11 april, Kl 18.30 i Bygdegården, Borghamn

Från partiprogrammet:

• Allmänhetens frågestund i KF återinförs

• Vårdpersonal i omsorgen har undersköterskeutbildning

• Kommunen bygger fler hyresrätter i kommunen

• Verka för ett utvidgat bussnät 

• Kultur & kulturarv ska vara tillgängligt för alla

Välkomna!

Arr: Östgöta Dal ekonomisk förening