Projekt Prästtorp

Prästtorp är ett spännande hus för det är ett av bygdens äldsta trähus. Vi, Östgöta-Dals Ekonomiska Förening, renoverade det år 2012. Det ligger granne med platsen för Broby gamla kyrka (som grävdes ut 1997 och 2007) och eventuellt är fastigheten Prästtorp gamla Broby prästgård. Sedan 300 år ägs det av Åbylunds säteri, vars ägare tillsammans med oss i föreningen renoverade vi huset för att göra det till en möjlig samlingspunkt och sevärdhet. Under våren 2012 beviljades vi bidrag från länsstyrelsen för ändamålet och huset är nu helt, tätt och ommålat.

Hösten 2013 tog den eminente byggnadsvårdaren Börje Samuelsson från Ydre prover som sändes till Hans Linderson på Lunds universitet. Strax före jul 2013 kom resultatet: den västra delen är byggd av timmer som fälldes vinterhalvåret 1781/1782 och den östra delen av timmer som fälldes under vinterhalvåret 1816/1817. Virket kommer från ett lokalt skogsbestånd.

Bakgrund till Broby socken och kyrka
Vadstenas omland är ett av de historiska kärnområdena i det gamla Sverige.

De kända träkyrkorna från 1000-talet är koncentrerade till den mellersta delen av landskapet och i synnerhet till den västra delen, mot Vättern. Ersattes av stenkyrkor under tidigt 1100-tal.

I Dal finns 7 av 8 bevarade medeltidskyrkor kring en vägsträcka på 15 km, däribland Örberga med sitt unika torn, den helt intakta Herrestad, Sveriges äldsta byggnad?, Östtornskyrkan i Källstad och Rogslösa med sin berömda kyrkdörr från 1200-talet. 7 av 8 med Broby!

Samtliga åtta kyrkor i fyra gäll är 1100-tal storgårdskyrkor:
Örberga-Nässja
Herrestad-Källstad
Rogslösa-Väversunda
Broby-Strå (Strå-Broby?)

Broby gård och kyrka
Omkring 1100 grundade kung Inge med sin gemål Helena klostret i Vreta och gav detta kloster följande jordegendomar:
•4 ottungar i Lilla Vreta,
•2 ottungar i Bro,
•3 ottungar i Brunneby,
•4 ottungar i Hucklum,
•2 ottungar i Mollotorp,
•2 ottungar i Broby i provinsen Dals härad.
(ottung ≈ 12 tunnland)

År 1208 abboten Henrik i Alvastra förvärvar kvarn & jord i Broby och Åby (lund) Säljare Sune Tjälvasson. Kyrkoherde nämns (=prästgård)

Sune Tjälvason och hans systersöner Ormer och Simon intygar att de till abbot Henrik och konventet i Alvastra avyttrat sin kvarn i “broby” och sina jordlotter där och i “aby” med alla tillägor, nämligen 4 och 1/6 åtting, mot 5 andra åttingar, nämligen 2 i “asby” och 3 i ”yxstadhum”, med alla deras tillägor samt 16 mark penningar. Dessutom hade invånarna i “aby” och “broby” till klostret sålt genomfartsvägen och strömmen från bron ”kulsbro” till kvarnen för 20 mark penningar.

Utgrävning 1996 och 2001
•Kyrkans storlek har varit ca 21 meter x 9 meter
•Ej torn
•I kyrkans mittaxel, troligen under triumfbågen, påträffades en kalkstenskista innehållande skelettet av en minst 50-årig kvinna. När begravningen skedde är inte känt. Gravens placering och tyder på att det kan röra sig om en speciell person som begravts.

utgravning

1375
Kristina Håkansdotter skänker med sin måg Joar Jönssons samtycke till systraklostret i Skänninge 3/4 (attung) i Broby (i Strå socken) och 1/2 attung i Kalvestad (i samma socken) i Dals härad, dock med det förbehållet att utfärdaren och hennes dotter Radborg Ragvaldsdotter så länge de lever och var och en efter den andra skall uppbära avkastningen av egendomen. Efter deras död skall egendomen tillfalla konventet. Brevet beseglas av herr Peter i Örberga, prost i Skänninge, herr Anders i Herrestad, Joar Jönsson

1440 tillhör Broby Vadstena kloster. Dras in till Kronan vid reformationen. Arrenderas ut och säljs sedan ut. 1833 ägdes Broby av ½ patron Adolf Burén ½ rusthållaren Anders Larsson. Larsson bygger nuvarande huvudbyggnad. Idag ca 320 hektar.

När försvann Broby kyrka?
Sista livstecknet: silverkonfiskationen 1540: Kalk med patén , förgyllda, Monstrans , förgylld med glas, ca 650 g, Besättningsstycken till kåpa, Ströningar, 16 st. Oförgylltsilver

Den gamla Prästgården?
Älvsborgs lösen 1571. Herman i Prästtorp, 1 ko, 5 svin, 6 får, häst, skinn, ett lispund koppar Björn, änkans dräng i Prästtorp, nämns 5/11 1603 Kallas präst-eller kyrkohemman från 1500-talets mitt till 1600-talets slut.

I landskapshandlingarna för år 1600 “Broby ligger öde och är lagt till Strå”. “Broby ligger öde” kan i detta sammanhang innebära att kyrkan då var riven. Någon avbildning av kyrkan är inte känd. På 1660-års “geografiska tafsa” upprättad av Jean de Rogier över västra Östergötland finns kyrkan inte med. År 1698 ansökte ägaren av Åbylunds säteri, Jacob Du Rees, om att få tillhanda sig Prästtorp, ¾ mantal. Sedan dess tillhör både Prästtorp och Broby f d kyrkogård Åbylund.

Den äldsta bevarade kartan från 1633-34 över Prästtorp, 1 hemman (D på kartan), Åby(lund) (C), 4 ½ hemman samt Broby kvarngård (A), ½ hemman, lantmätare Johan Larsson Groth.

karta

Ej blivit uppodlat av respekt för kyrkomiljön så Prästtorp/Broby är idag en av de mest spännande platserna i området. Åbylunds ägare har upplåtit Prästtorp till föreningen och har nu tillsammans med oss börjat renovera huset för att göra det till en samlingspunkt och sevärdhet. Under våren 2012 beviljades vi bidrag från länsstyrelsen för ändamålet. Ansvarig antikvarie var Marie Hagsten.

Bidrag från stiftet och länsstyrelsen för datering. Vissa uppgifter tydde på att det kan vara äldre än 1650. Ett försök att datera huset under 2011 misslyckades, men ett nytt försök visade att den västra delen byggdes på 1780-talet och den östra delen byggdes på 1810-talet.

2 thoughts on “Projekt Prästtorp

 1. Hej jag hittade ert projekt Prästtorp där bodde en gång i tiden en syster till min morfar.
  Klara Fredrika Gustafsson gift Karlsson.

  Klara var född 1870-08-12 död 1955-03-11 född och kyrkobokförd i Strå.
  Jag hörde mycket talas om ”Klara i Prästtorp” i min ungdom men jag träffade henne aldrig .

  Jag kommer troligen åka och titta på edert projekt Prästtorp bara det slutar regna och blir lite varmare så man kan gå ur bilen.
  Hälsningar
  Clas Sandvall

 2. Hej Clas!

  Vad kul! Vi kom inte så långt den här sommaren men hyser gott hopp om att bli ”klara”
  nästa år. Välkommen in!

Comments are closed.