Återremiss

www.vadstena.se/Startsida/Nyhetsarkiv/2015/Barn–utbildning/Forslag-om-framtida-organisation-av-grundskolan-aterremitteras/ ”Underlaget ska kompletteras med en analys där man ser på förslaget mer i ett helhetsperspektiv som de ekonomiska konsekvenserna för kommunen under vart och...